Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile GÖLGE ÖĞRETİCİLİK Programını Konuştuk

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan Engelliler İçin Gölge Öğreticilik Bölümü akademisyenleri ile buluştuk. Davetleri üzerine katıldığımız ZOOM toplantısında, alanın farklı kesimleri yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alarak fikirlerini dile getirme fırsatı buldu. ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan’ın da katıldığı toplantıda, bölümde çalışmalar yürüten akademisyenler ve sahadan deneyimli isimler bir araya geldi.


Teorik ve uygulama eğitimiyle akademik ve sosyal yaşamda özel gereksinimli bireylere destek olacak gölge öğreticiler yetiştirilen bölümde, gölge öğretici/kolaylaştıcı kişi olarak çalışma yürütebilecekler.
Özel gereksinimli bireyler, otizmli bireyler ve özellikleri, kaynaştırma uygulamaları, uygulamalı davranış analizi, öğretim yöntem ve teknikleri ve meslek etiği gibi başlıklarda dersler alan bölüm öğrencileri ülkemizde büyük ihtiyaç duyan bir alana hizmet edecekler.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Esra AKGÜL, Öğr. Gör. Seyit Ali SARI, Öğr. Gör. Sümeyra ÖZDEMİR ve Öğr. Gör. Zehra KURŞUN’a çalışmalarında alanın tüm paydaşlarının fikirlerini aldıkları ve konunun multidisipliner yapısına gösterdikleri hassasiyet için tekrar teşekkür ederiz.