PARİN YAKUPYAN

Yönetim Kurulu Başkanı

DR. GARBİS YAKUPYAN

Başkan Yardımcısı

SELİM PARLAK

Başkan Yardımcısı

Mali Sayman

EMİNE EŞKİ ARASLI

Yönetim Kurulu Üyesi

HABEŞ ANIK

Yönetim Kurulu Üyesi