Otizm, günümüzde 59 çocuktan 1’inde rastlanan en sık görülen nörogelişimsel bozukluktur. Genellikle ilk 3 yaşta başlar ve hayat boyu devam eder. Kişinin etrafıyla sözel ya da sözel olmayan şekillerde uygun ilişki kuramaması olarak ifade edebileceğimiz gelişimsel bir farklılıktır. Günümüzde basit testler ile erken dönemde tanısı konabiliyor. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programları otizmli çocukların hayata kazandırılmasında büyük rol oynuyor.

Peki, otizm spektrum bozukluğu  neden olur ve özel eğitimin otizm tedavisindeki yeri nedir? Otizmi tanımak, erken fark etmek ve otizmli bireylerin hayat kalitesini yükseltmek için uzmanların önerilerine kulak verin.

Desteklerinden dolayı;

Parin YAKUPYAN – ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı

Nicky Nükte ALTIKULAÇ – ABA Uzmanı

Burcu KAYA – Okul Öncesi Öğretmeni

Özge ÖZGEÇ – Uzman Klinik Psikolog

Merve ŞEN – Çocuk Gelişimi Uzmanı

Sibel ALALMIŞ – ÖÇED Üyesi

Sevgi Fatma KOŞAR – Beden Eğitimi Öğretmeni

Melis YILDIRIM – Çocuk Gelişimi Uzmanı

Özgül DİNÇEL – Okul Öncesi Öğretmeni

Burcu ARABACI – Psikolog

Evrim DUYŞEN AKSU – Zihin Engelliler Öğretmeni

Yasin ÖZ – Zihin Engelliler Öğretmeni

Zahire AKTAŞ – Çocuk Gelişimi Uzmanı

Şebnem YILMAZ – Çocuk Gelişimi Uzmanı

Deniz YAŞAYAN – Psikolog

Ezgi BAŞER ARDAL – Psikolog

Zeynep BAYSAL – Çocuk Gelişimi Uzmanı

Teşekkür ederiz.