TEMSİLİ DÜĞÜNLERE SON

Farklı zihinsel gelişim gösteren bireyleri cinsel istismara açık hale getiren “temsili düğünler”e son verilmelidir!
Telafisi imkansız sonuçlara neden olan temsili düğünler, insan haklarına aykırıdır ve derhal yasaklanmalıdır! Bu eylemi teşvik eden, reyting için haber yapan, reklam amacı ile kullanan, her kurum ve birey suç işlemektedir.
Devlet, Downlu bireyler için “temsili düğünler” yerine şunları yapmalıdır:

“Zihinsel engellilerin resmi olarak evlenmesi”ne izin verilmediğine göre temsiline de izin vermemelidir. Aileye ve bireye; evliliğin, düğünün, gelin ve damat olmanın ne olduğu açıkça anlatılmalıdır.
Konunun yaygınlaşarak normalleşmesini ve bireyin cinsel istismar hedefi olmasını önlemek için medyanın bu konuda haber yapması engellenmeli, tersine, “farkındalık” yaratacak haberlere yer verilmelidir.
Bakanlıklar ve belediyeler downlu bireylerin hayatın her alanına eşit ve güven içinde katılımını sağlamalıdır.
• Downlu bireylerin istihdama katılımı sağlanmalı, sporcu ve sanatçı olmaları desteklenmeli, aktivitelere katılımları arttırılmalıdır.
TBMM’de kurulan Down Araştırma Komisyonu daha aktif ve çözüm odaklı, uygulamaya dönük çalışmalar yapmalıdır.
Downlu bireylerin algı kapasitelerine uygun eğitim hakları sağlanmalıdır.
Sağlık hizmetlerinde down sendromu ile birlikte oluşan hastalıklar kısıtlama olmadan tedavi edilmelidir.
Başkasının bakımı ve kontrolünde yaşayabilen downlu bireylerin bakımını yapan kişilere maddi ve psikososyal destek sağlanmalıdır.

Adem Kuyumcu
Engelliler ve Aileleri ile Doğru İletişim Danışmanı – Eğitmen
Engelsiz, Herkes için Erişilebilir Kentler Danışmanı – Eğitmen
Engelsiz, Herkes için Turizm Uygulamaları Danışmanı – Eğitmen
www.ademkuyumcu.com