Otizm Eylem Planı Çalışma-Kaynaştırma Grubu 1. Toplantısı İzmir’de Anadolu Otizm Vakfı Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

derrrr1- Otizm Eylem Planının devlet tarafından kabul edilmesi; üzerinde uzun süredir çalışan ilgili kurumlar, STK’lar, vakıflar, dernekler ve Otizm Platformu görüşüldü.

2- Otizm Eylem Planının içeriğinin en iyi şekilde oluşturulması ve uygulanması öncelikli ortak hedef olarak belirlendi. Bunun için alandaki tüm STK’lar ve uzman kurumların birlikte çalışacağı bir ortamın geliştirilmesi amaçlandı.

3- Bu çalışma ortamının oluşturulması, sürecin belirlenmesi ve planlanması düşünülmüştür. İlk kaynaştırma toplantısında bu yönde fikir birliği oluştu.

4- Her kentteki ilgili sivil toplum kurumları ve uzman kurumların Kent Çalışma Gruplarını oluşturması, bu gruplarda STK’lar, ilgili devlet kurumları, yerel yönetimler ve üniversitelerin bulunması hedeflendi.

5- Süreç içerisinde kent çalışma gruplarının çalışma alt başlıkları belirlenecek. Alt başlıklar belirlendikten sonra kanun ve yönetmeliklerin oluşturulmasında bilimsel, uygulanabilir, sürdürülebilir bilgiler devlete sunulacak.

6- Tüm kurumların ortak hedef için birlikte çalışması görüşüldü.

7- Bundan sonra sürecin planlaması için ilk toplantının Konya’da ve 26-27 Kasım 2016 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

TOPLANTIYA KATILAN STK VE KURUMLAR:

Anadolu Otizm Vakfı-ANOV (İzmir), ÖZGEBİR Derneği (Antalya), SOBE Vakfı (Selçuklu Konya), OBİDEV Vakfı(Balıkesir), OTİZM FEDERASYONU, KOÇAYDER (Konya), GÜNEŞ OTİZM Derneği (İstanbul), ÖÇED (İstanbul), BOSDER Derneği (Bandırma), Anadolu Otizm Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir), Güzelbahçe Kent Konseyi Engelli Meclisi (İzmir)