“GÖLGE ÖĞRETMEN BÜYÜK BİR GEREKLİLİK”

Küçükyalı Tekden Koleji Rehberlik Birimi ile kaynaştırmanın önemini ve eğitim öğretim kurumu olarak bakış açılarını konuştuk.

Her yıl okul açılırken farklı gelişim gösteren çocukların okula alınmadığı haberlerini duyuyoruz. Oysa ki kanunlarda “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez” deniyor. Siz bir ilköğretim ve ortaöğretim okulu olarak, kanunlarla uygulama arasındaki bu uçuruma nasıl bakıyorsunuz?
Tekden Koleji kurulduğu ilk yıldan itibaren okul sloganı olarak “Her çocuk zekidir, eğitmesini bilene” anlayışını benimsemiş bir okuldur. Bu yönüyle okulumuzda engelli olsun olmasın her öğrencinin okula alınması konusuna titizlikle yaklaşılır. Öğrencinin okul ortamında uyumlu bir eğitim öğretim ortamının olacağına rehber öğretmenlerimizce karar verilir. Öğrencinin lehine olan karar alınması esastır. Ve Tekden Koleji öğrenci odaklı bir çalışma yürütmektedir. Kanunlarımızca da belirtilmiş olan bu hak, her öğrenci için uygulanmalı ve eğitim öğretim hakkı her çocuk için geçerli olmalıdır.

Farklı gelişimli çocukların gölge öğretmen eşliğinde eğitim almalarına nasıl bakıyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla siz bu konuda örnek bir davranış sergileyerek okulunuza gölge öğretmen kabul ediyorsunuz…
Özel eğitime ihtiyaç duyan ve farklı gelişim özellikleri gösteren öğrencilerin gölge öğretmen eşliğinde eğitim öğretim ortamında bulunması büyük bir gerekliliktir. Öğrencinin ve sınıfın eğitim öğretim hakkı gözetilmelidir. Bu yönüyle gölge öğretmen bu tarz çocuklara destek vermeli, ihtiyaçlarına cevap vermelidir.

Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarında devlet okullarında ve kolejlerdeki yaklaşımları karşılaştırabilir miyiz?
Devlet okullarında kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencilerinin kabulü zaman zaman daha kolay olabilmekteyken, özel okulda bu öğrencilere kontenjan ayrılamayabiliyor. Bu durum hem özel okullar açısından hem de toplumsal açıdan hoş bir durum değil. Özel okullar imkânları ve uygunluk durumlarını gözeterek bu öğrencilere destek sağlayabilir.

Siz Tekden Koleji olarak kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları yapıyor musunuz?
Okulumuzda kaynaştırma öğrencileri mevcut ve bu öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması birinci önceliğimiz.

Okulunuzda kaç tane kaynaştırma öğrencisi var? Kaçı otizmli?
Okulumuzda otizm tanılı öğrenci bulunmuyor. Toplam 28 adet kaynaştırma öğrencimiz var.

Kaynaştırma öğrencilerine özel BEP programı uygulanıyor mu? BEP geliştirme biriniz var mı?
Okulumuzda kaynaştırma öğrencileri için BEP uygulanıyor. BEP, sınıf öğretmenleri tarafından, rehber öğretmenlerin fikir ve görüşleri alınarak ve aile bilgilendirilerek hazırlanıyor.

Çocuğun ailesi, öğretmeni ve özel eğitim öğretmenleri ile işbirliği yapıyor musunuz? Nasıl bir işbirliğiniz var?
Okulumuzda yer alan tüm öğrenciler için rehberlik çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalarda aile, öğretmen ve veli ayrılmaz bir bütün olarak ele alınır. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan veya gölge öğretmeni olan öğrencilerimizin özel eğitim öğretmeni ve gölge öğretmeni ile de işbirliği yapılır.

Öğretmenleriniz otizmli çocukların eğitimiyle ilgili bilgi sahibi mi?

Tekden Eğitim Kurumları öğretmenleri olarak eğitim öğretim yılı başında seminer programlarına katılmaktayız. Bu seminerlerde gelişimsel bozukluklular ve üstün yetenekli bireyler hakkında bilgi veriliyor.

Diğer çocukların kaynaştırma öğrencilerine olumsuz tutum ve davranışları olursa onları nasıl yönlendiriyorsunuz?
Öğrencilerimize rehberlik ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız.

Veliler kaynaştırma öğrencisini sınıflarında istemediklerini size belirttiklerinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Buradan velilere nasıl seslenmek istersiniz?
Kaynaştırma öğrencisi olmak bir eksiklik olarak görülmemeli, bir özellik olarak görülmelidir. Çocuklar yeterli ve doğru eğitimle kendilerini en iyi şekilde ifade edebilir ve gelişim gösterebilirler. Sevgili velilerin unutmaması gereken en önemli şey her çocuk anne babasının gözünde değerli ve özeldir. Kaynaştırma öğrencilerinin sınıf ortamında istenmeme durumunu ortadan kaldırmak birinci önceliğimizdir. Bu amaçla okullarımızda gölge öğretmen bulundurmaya gayret ediyoruz.

Farklı gelişen çocuklara özel sınıflarınız var mı? Varsa kaç sınıf, kaç öğrenciniz var?
Okulumuzda üstün potansiyelli öğrencilerimiz için sınıflarımız bulunmakta. İlkokul kademesi olarak altı sınıf, ortaokul seviyesinde iki sınıfımız üstün potansiyelli öğrencilerden oluşuyor.