Çidem Ayözger Ergüvenç elli yıl önce bir bebek beklediğini öğrendiğinde otizmli bir oğlu olacağını bilmiyordu. Çocuğunun otizmli olduğunu öğrendiğinde ise etrafında kimsenin otizmi bilmediği anladı.
Çidem Hanım, tek başına bir mücadeleye girişti. İngilizce bilmesi sayesinde otizm konusunda sayısız eseri Türkçe’ye kazandırdı. Hem kendi otizmin ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini daha detaylı öğrendi hem de başka ailelerin doğru kaynaklara ulaşmasını sağladı. Bu konuda kendi kaleme aldığı kitaplar ile de literatüre otizme dair Türkçe eserler kazandırdı.
Otizmli oğlu yakında elli yaşına basacak. Bugün tek başına yaşayan bağımsız bir birey.