Türkiye otizme ‘mavi ışık’ yakacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, 2 Nisan D�nya Otizm Fark?ndal?k G�n� etkinlikleri kapsam?nda “Fark et, kabul et, bizimle y�r�” shop anabolics online slogan?yla bir�ok etkinli?e imza at?yor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, otizm konusunda fark?ndal?k olu?turmak amac?yla T�rkiye’nin d�rt bir yan?n? otizmin simgesel rengi olan “mavi” ile ???kland?racak.�Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma Bet�l Sayan Kaya’n?n kat?l?m?yla 2 Nisan Pazartesi ?stanbul’da b�y�k bir fark?ndal?k y�r�y�?� yap?lacak. Y�r�y�?te otizmli �ocuklar ve ailelerinin yan? s?ra sanat, spor ve siyaset d�nyas?ndan bir�ok tan?nm?? ismin de yer almas? bekleniyor.