Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Ölçekleri Kullanımı Ve Davranış Değiştirme Çalıştayı

Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Ölçekleri Kullanımı Ve Davranış Değiştirme Çalıştayı , ÖÇED ve Algı Özel Eğitim Kurumları ev sahipliğinde 29 Nisan’da 3. kez gerçekleşiyor.

 

Çalıştay, alanda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL ve Arş. Gör. Ahmet FİDAN tarafından, ÖÇED ve Algı Özel Eğitim Kurumları ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Beslenme problemleri üzerine yapılan tarama çalışmaları normal akranlarıyla karşılaştırıldığında bu problemlerin özel gereksinimli çocuklarda daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Zihinsel Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler arasında beslenme problemleri diğer yetersizlik gruplarına ve normal gelişim gösteren çocuklara oranla daha yaygındır. Tüm yetersizlik grupları içerisinde özel bir yeri olan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) incelendiğinde ise OSB’nin birincil semptomları arasında yer almasa da, ilgili problemler tarihsel olarak OSB’nin erken dönem tanı göstergeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yapılan çalışmalar, beslenme problemlerinin OSB’li çocuklarda oldukça yaygın olduğu göstermektedir. OSB’nin temel tanı bileşeni olan sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışların, beslenme problemleri içerisinde özellikle “yiyecek seçiciliği” davranışına kaynaklık ettiği düşünülmektedir.

Başta zihinsel yetersizlik ve OSB olan çocukların ve ailelerinin yaşam kalitesini derinden etkileyen beslenme problemleri içerisinde yiyecek seçiciliği”, en fazla rapor edilen davranış kalıbıdır. Yiyecek seçiciliği; yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi), dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi), tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu veya ekşi gıdaların tüketilmesi), ısısına (sıcak veya soğuk), rengine (sadece kırmızı ya da başka bir renkteki gıdaların tüketilmesi) veya kokusuna göre seçici olmayı (yiyecek ayırt etmeyi) içermektedir. Yiyecek seçiciliği, paralelinde, öğün problemlerinin başında gelen ve ebeveynleri çok uğraştıran “yiyecek reddetme” davranışını getirmektedir. Yiyecek reddetme davranışı sergileyen çocuklar, ya tüm yiyecekleri (ağlayarak, öfkelenerek, yiyeceği tükürerek ya da ağzını kapatarak) yemeyi reddeder ya da son derece kısıtlı çeşitteki ve miktardaki (yiyeceğin/gıdanın türü, tadı veya dokusu açısından) yiyecekleri kabul eder.