Otizm Meclis Gündeminde

Otizm AutismOtizm Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine Taşındı, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok tarafından Başbakan Ahmet Davutoğlu’na soru önergesi verildi.

İşte Onursal Adıgüzel tarafından verilen soru önergesi:

CHP İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, otizmli vatandaşların sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda karşılaştıkları sorunları Meclis gündemine taşıdı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle verilen soru önergesinde Adıgüzel, “özellikleri nedeni ile daha uzun süreli ve kaliteli eğitime ulaşmak daha da önem arz etmekteyken Otizmli çocukların eğitim haklarına ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadıkları yönündeki iddialar doğru mudur?” diye sordu.

“Diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olan Otizmlilerin eğitimden sağlığa birçok alanda sorunlarla karşı karşıya oldukları bilinen bir gerçektir” diyen Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

“- Gelişmiş ülkelerdeki istatistiklere göre; doğan 58 çocuktan 1’i Otizmli. Bu bağlamda; gelecek yılların planlanabilmesi adına, Türkiye’de Otizmli vatandaşların sayısının belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?

– Erken tanımlamanın yapılabilmesi için başta aile hekimleri olmak üzere sağlık çalışanlarının Otizm hakkında bilgilendirilmesine ve eğitilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

– Türkiye’de 0-18 yaş grubu arası örgün eğitime devam eden Otizmli öğrenci sayısı kaçtır?

– Sağlıklı çocuklar için haftada 30 saatin üzerinde eğitim imkanı tanınırken Otizmli çocuklara devletin sağladığı imkanın haftada 2 saatle sınırlı olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?

– Türkiye genelinde toplamda kaç OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri) vardır? Var olan merkez sayısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu merkezlerin arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

– Otizmli bireylerin eğitimleri açısından, özel eğitimcilerin sayı ve kalitelerinin arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

– Toplumda Otizm farkındalığının arttırılarak otizmli ve ailesinin dışlanmasının önüne geçmek amacıyla bakanlıklarca, gerek kamu spotları, gerekse ilköğretim hayat bilgisi derslerinde Otizmi ve Otizmliyi tanıtıcı bilgiler verilmesinin sağlanmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

– Otizmli vatandaşlar için aileden bağımsız korumalı yaşam ünitelerine olan ihtiyacın giderilmesi için Bakanlıklar herhangi bir çalışma yürütmekte midir?

– Otizmle ilgili varlık gösteren rehabilitasyon merkezleri ve spor klüplerinin denetlemesi kimler tarafından, ne sıklıkla yapılmaktadır?”

Zeynep Altıok tarafından verilen soru önergesi:

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, otizmli çocukların eğitim problemini Meclis’e taşıdı.

İşte Zeynep Altıok’un Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemi ile Meclis’e sunduğu soru önergesi:

Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmaması nedeniyle, Otizm Platformu’nun önceki yıllarda öngördüğü verilere göre, tahmini olarak 550.000 otizmli birey ile 0-14 yaş grubunda 150.000 civarında otizmli çocuk bulunduğu “varsayılıyor.” Otizmli bireylerin ebeveynleri, kardeşleri, yakın akraba ve çevreleri de hesaba katıldığı zaman, Türkiye’de her ile yayılmış durumda otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaşımızın olduğu söylenebilir.

Otizmli oğlu ve Türkiye’deki diğer otizmli çocukların hakları için uzun zamandır mücadele veren Av. Sedef Erken, geçen haftalarda HT Hayat için yazdığı yazılarda 2006 yılında dünyaya gelen ve otizm teşhisi konan oğlu Ozan Sanlısoy’u eğitim sisteminin hiçbir şekilde desteklemediğini, konu bu şekilde çözümsüz kalacaksa okuldan almaya karar verdiğini açıkladı.

Kararın nedeni olarak ise Türkiye’deki eğitim sistemini beş yıl önce okula alınmayan oğlu için başlattığı hukuk mücadelesinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayıldığını gerekçe gösteren Erken, tüm otizmli çocukların eğitim sorunlarının ülkemizde eğitim sisteminden kaynaklanan temel sorunlarında gerisinde bırakılarak ihmal edilip gündeme alınmadığını vurgulamıştır.

Av. Sedef Erken Türkiye’deki otizmli çocukların hakları için mücadelesini AİHM’ne taşımak zorunda bırakılmış, geçen yıl konuyu protesto etmek için Strasbourg’a giderek AİHM önünde bir eylem de gerçekleştirmiştir. Yıllardır her fırsatta otizmli çocukların eğitim ve diğer yasal hakları için mücadele eden pek çok aile gibi kendisinin de çabalarının ilgili makamlarca görülmediği ve hiçbir çözüme kavuşturulmadığını ifade etmektedir.

Hal böyleyken Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sera Davutoğlu, New York’ta düzenlenen otizm toplantısındaki konuşmasında “Türkiye otizm için örnek ülkedir” ve “Son 10 yıl içinde sivil toplum kuruluşlarıyla devlet arasında işbirliği çalışmaları başlattık. Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla ve yerel idarelerle koordineli çalışan çok iyi organize olmuş sivil toplum kuruluşlarımız var” sözlerini dile getirmesi Türkiye’deki otizmli çocukların ailelerinin tepkisini çekmiştir.

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Başkanı Şua Eriç, 2 Nisan 2015’te 3 yıl önce yayınlanan otizm eylem planının açıklanmasının ardından geçen üç yıla rağmen hiçbir ilerleme kaydedilemediği gibi bazı bakanlıklardan randevu dahi alamadıklarını belirtmiştir.

Bu çerçevede:

1- Gelişmiş ülkelerdeki istatistiklere göre; doğan 58 çocuktan 1’i otizmli. Bu hesaptan yola çıktığımızda gelecek yılların planlanabilmesi adına Türkiye’de ki otizmlilerin sayısının belirlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar nelerdir?

2- Erken tanılamanın yapılabilmesi için sağlık çalışanlarının otizm hakkında bilgilendirilmesi ve öncelikle Aile Hekimlerinin eğitilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise bu çalışmalar nelerdir?

3- Türkiye’de kaç özel eğitimci vardır? Özel eğitimcilerin sayısı ve kalitelerinin arttırılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

4- Toplumda Otizm farkındalığının arttırılarak otizmli ve ailesinin dışlanmasının önüne geçmek amacıyla bakanlıklarca, gerek kamu spotları, gerekse ilköğretim hayat bilgisi derslerinde Otizmi ve Otizmliyi tanıtıcı bilgiler verilmesinin sağlanması için herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

5- Aileden bağımsız korumalı yaşam ünitelerine olan ihtiyacın giderilmesi için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?

6- Bakanlıkların, Otizmlilerle ilgili karar alımlarında ve otizmle ilgili varlık gösteren rehabilitasyon merkezleri ve spor kulüplerinin denetlemesi hususunda Otizm STK’larından görüş alınmakta mıdır?

7- 2012 yılında yine sedef Erken ve otizmli bireylerinin ailelerinin çabalarıyla hazırlanan “otizm eylem planı” ile ilgili olarak bu zamana kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? Bu planın ASPB’nda hala “taslak” çalışma olarak bekletilmesinin, hayata geçirilmemesinin sebebi nedir? Yapılan çalışmalar varsa bunların sonuçları ne olmuştur?

8- Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 3 Nisan 2013 tarihinde katıldığı “istihdamda engel yok” programında “otizm eylem planını bizzat takip edeceğim” sözünü verdikten sonra bu zamana kadar geçen süre içerisinde ne gibi adımlar atılmıştır?

9- BM kürsüsünden Sera Davutoğlu’nun söylediği “Türkiye otizm için örnek ülkedir” sözünün gerçekliği ve güvenilirliği hangi verilere dayanmaktadır?

10- Türkiye otizm konusunda hangi kriterler ele alınarak değerlendirilmiştir? Uluslar arası ölçümleme ve kıyas verileri mevcutsa nelerdir?

Kaynak: Otizm