Mutlu Anne Mutlu Çocuk/2. OTURUM

“Anne güçlü, sabırlı, mutlu olmadan çocuk mutlu olamaz” fikriyle yola çıkarak Mutlu Hayat Akademi ve ÖÇED işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Mutlu Anne Mutlu Çocuk’un ikinci oturumu düzenlendi.

28 Şubat 2018’de gerçekleşen oturum yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirdi. Çalışmada Sibel Aslantape’nin psikodrama oyunlarıyla aile ilişkilerimize, rol dağılımlarına baktık. Duygusal ve düşünsel yüklerimizin rollerimizi nasıl farklılaştırdığını gözlemledik. Sağlıklı bakış açısıyla yeniden ilişki repertuar yapılanmasına gittik. Bu anlamda kendimize dışarıdan bakarak ne yapabileceğimizin gerçekliğiyle yüzleşip farkındalığımızı arttırdık.