Farklıyız el ele mutluyuz

“Farklıyız el ele mutluyuz” projesi, 12-16 yaş arasında iletişim kurabilen otizmli ve üstün zeka tanısı almış çocukların bir arada yer alacağı bir grup etkinliği çalışmasıdır.

Projenin başlangıç sebebi otizm ve üstün zekanın toplum içerisinde yaşadıkları olumsuzlukların ortak olmasıdır. Bu çocuklarımız dışlanma, zorbalık, hak ettikleri ilgiyi görememe, seviyesinin çok üstünde ya da altında tartışmaları, sosyal uyum problemleri, gülünç duruma düşme ve anlaşılmama gibi olumsuz durumları yaşamaktadırlar. “Olumsuzlukları tersine çevirebilme ancak doğru bilinçlenme ve doğru dayanışmayla olur” fikriyle bu çocukları bir araya getirmeye karar verdik.

Projenin temel amacı çocukların birbirleriyle empati yapmaları, toplum içerisindeki yaşadıkları olumsuz durumlarla alakalı fikir alışverişinde bulunmaları ve topluluk bilinciyle başa çıkmaları… Bu duruma ek olarak sosyal öğrenmenin gerçekleşmesi, akran kaynaşması, rol-model olma, birey duygusunun gelişmesi ve kendilerini yargılanmadan rahat ve özgür bir şekilde ifade edebilecekleri bir alan yaratmak da hedefler arasında.


Proje içerisinde uygun eşleşmeler yapılarak otizmli ve üstün zekaya sahip çocuklarımızdan 2’şerli gruplar oluşturulacaktır. Bu gruplar yarışmalara katılacak, bir arkadaşlık ortamı oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu projeler kapsamında da içe dönüklüğün azaltılması hedeflenen amaçlar arasındadır.

Proje içerisinde faaliyet olarak üretici etkinlik çalışmaları, 2’li gruplu yarışmalar, olumlu-olumsuz hatıra paylaşımı, günlük deneyimlerin paylaşılması, problem çözme becerileri, eğitici oyunlar, ünlü katılımcılarla söyleşiler, müzik, resim, drama oyunculuk ve kendini ifade etme çalışmaları yapılacaktır.

Umutlarımızın çok yüksek olduğu bu çalışmada, çocuklarımıza rahatça hareket edebilecekleri, toplumsal yargılardan uzak bir alan oluşması yegane amacımızdır. Bu kapsamda ÜYÇAP aileleri derneğimizde; Psk. Türker Omcacıoğlu  ve Hande Sancaklı sunumuyla bilgilendirildi. Üstün yetenekli çocuklarımızın ve annelerinin katıldığı sunum sonrasında birlikte yapılacak etkinlik için start verildi.

Farklılıklarımız bizleri birbirimizden ayıran en güzel özelliklerimizdir ve bunları anlayabilmek en büyük zenginliktir.