Engelli Bireylerin Sosyal Hakları

,

Engelli Bireylerin Sosyal Haklarını Av. Cansu Korkmaz aktardı.
Otizm, downsendromu ve CP gibi farklı gelişim özelliklerine sahip bireyler için:
“Engelli aylığından nasıl yararlanılır”,
“Evde bakım desteği nedir?”,
“Evde bakım desteğinden nasıl yararlanılır?”,
“Engelliler için elektrik indirimi yapılmakta mıdır?”, “Engelli aylığı başvurusu reddedildiğinde, itiraz için nerelere baş vurulabilir?”,
“Vasi ne zaman, kime atanır?,”
“Kimler vasi olabilir?”,
“Vasisi atanmış özel gereksimimli bireylere miras kaldığında süreç nasıl işler?”,
Ana başlıklardaki konuları ve daha fazlasını ele aldığımız webinarda verdiği bilgiler için Av. Cansı Korkmaz’a teşekkür ederiz.