ÖZEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BULUŞTU

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir GÜL’ün başkanlığında, tüm daire başkanlarının katılımıyla uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleşen ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelinen toplantıya ÖÇED adına başkanımız Parin Yakupyan katıldı.

Toplantıda MEB Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci ve velilere yönelik dijital platformlardan hazırlanan ve sunulan hizmetler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okul ve kurumlarımızda uzaktan ve yüzyüze eğitim planlaması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar ve korona virüsün yayılımını engellemek üzere okul ve kurumlarda alınan önlemler hakkında ilgili daire başkanları tarafından bilgilendirmeler yapılmış olup sonrasında STK’ların özel eğitim hizmetlerine ilişkin genel talepleri alındı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının MEB Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve sunulan özel eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi adına taleplerimizi içeren verimli bir toplantı oldu.