ODFED DELEGE TOPLANTISI VE DELEGELERİNE YÖNELİK SAVUNUCULUK EĞİTİMİ

ÖÇED’in de üyeleri arasında bulunduğu Otizm Dernekleri Federasyonu’nun, Delege Toplantısı ve Delegelere Yönelik Savunuculuk eğitimi, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Bostancı Dedeman Oteli’nde gerçekleşti.

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, iki gün boyunca toplantı ve eğitimlere katıldı. Birinci gün yapılan oturumda; TOHAD Vekil Başkan Yardımcısı başkanı Süleyman Akbulut savunuculuk ve izleme yöntemleri hakkında çok önemli bilgiler paylaştı. Akbulut “Otizm Eylem Planı’nı devletin benimsediğini ama kamuya mal edilemediğini o sebeple ciddi ilerlemeler kaydedilemediğini” belirtti. Savunuculuk yöntemleri hakkında bir sunum yapan Akbulut, ahlaki modeli, medikal modeli, sosyal modeli ve insan hakları modelini anlattı, sistemin engelli bireylere tanınan hakları eşit olarak tanımamasının, devletin eşitliği sağlayamamasının sorun olduğundan bahsetti. “Sorunları engellinin kendisi, ailesi veya STKlar karar vermelidir. Entegrasyon değil içermeci yaklaşım olmalı. Kaynaştırma yerine bütünleştirme olmalı, normalleştirme reddedilmeli ve eşitlik temelinde çalışılmalı. Pozitif ayrımcılık yerine özel destekleyici tedbir uygulanmalı. Savunuculuk enstrümanları izleme ve raporlamadır. Savunuculuk yapacaksanız bilgi belge veri gerekir. Başvurular mutlaka yazılı yapılmalı” diyen Akbulut, lobi çalışmalarının öneminden de bahsetti.


Toplantıda ASPB Daire Başkan Vekili Elçin Tenteriz “Kamu sivil toplum iletişimi” başlıklı devletle iletişim önerileri sunumu ve “Devletin STK’lara Bakışı”na yönelik sunumunun ardından Otizm Eylem Planı hakkında son durum bilgilerini verdi.Yerelden çok ciddi çalışma örnekleri verdi. ASPB Denetim Hizmetleri Genel Başkanlığı baş denetçi ve Gürdal Gümüş (ASPB Spor Klüpleri Başkanı) engelli bakım merkezleri genel mevzuatından başlıklardan bahsetti.


İkinci gün yapılan oturumda 2 Nisan farkındalık çalışmaları, proje önerileri, görev dağılımları ve STKlar arası işbirlikleri konuları da ele alındı.