MUTLU ANNE MUTLU ÇOCUK/5. OTURUM

“Anne güçlü, sabırlı, mutlu olmadan çocuk mutlu olamaz” fikriyle yola çıkarak Mutlu Hayat Akademi ve ÖÇED iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “Mutlu Anne Mutlu Çocuk”ta 5. oturum 11 Nisan günü gerçekleşti. Çalışmada Sibel Aslantape’nin psikodrama oyunlarıyla aile köklerimizin ve geçmiş deneyimlerimizin etkilerine baktık.