ENGELLİLERE VE ENGELLİ YAKINI BULUNANLARA TANINAN HAKLAR

Engelli hakları konusunda en sık soru aldığımız konuların yanıtlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesinden aldığımız güncel bilgiler ile derledik.

Engelli memurlar gece nöbeti ve gece vardiyası tutacaklar mı?

Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

Engelli yakını bulunan memurlar da bu haktan yararlanabilmekte midir?

Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin, bakıma muhtaç olduğunun, ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

Engelli çocuğu bulunan ebeveynlerin, mazeret izninden yararlanma koşulları nedir?

Hem memurların hem de işçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Bakım gereksinimi olan engelli yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanmakta mıdır?

Atama talebinde bulunacak memurun kendisinin %40 ve üzerinde engelli olması koşulu aranmamaktadır. Ancak; Engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı  olarak yer değiştirme talebinde bulunacak  memur  için  en az %40 oranında engelli olmak koşulu aranırken, engelli olmayan memurların eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarında, yetişkinlerde Tam Bağımlı Engelli Birey, 18 yaşının altındaki bireyler de ise;

  • Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79),
  • Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89),
  • Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olmak koşulu aranmaktadır.

Engellilerin hastanelerde hangi hakları bulunmaktadır?

Engellilerin sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları bulunmaktadır.   Sağlık Bakanlığı kayıtlarında   “öncelikli” kaydı bulunan vatandaşlarımız kendilerine ayrılmış olan kontenjandan faydalanarak randevu alabilmektedir.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik  ve  danışmanlık  hizmeti  sunulmaktadır.  7  gün  24 saat çalışma esasına göre hizmet vermektedir. Alo  183  Hattına  işaret  dili  bilen  personel  görevlendirilerek, işitme  ve  konuşma  engelli  vatandaşlarımızla,  3G  uyumlu telefonlar  ile  hafta  içi  08:00  –  24:00  saatleri  arasında, Cumartesi – Pazar günleri ise 08:00-17:00 saatleri arasında  0  549  381  0  183  nolu  hat  üzerinden  görüntülü  görüşme yapılabilmektedir.