Engelli Çocuk Hakları Ağı

Engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan işbirliği “Engelli Çocuk Hakları Ağı” (EÇHA) online toplantısına derneğimiz adına ÖÇED Halkla İlişkiler Sorumlusu Gamze Emine Eşki Araslı katıldı.