udemko1Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği’nin (EÇOMDER) düzenlediği Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi’ne (UDEMKO2016) sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız. UDEMKO2016’ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi destek vermektedir.

UDEMKO2016’nın ana teması “Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma” iken, kongre 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin dört bir tarafından Erken Çocuklukta Müdahale alanında uzmanlar,araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, politikacılar kongreye davetlidir.

Gelişimsel geriliği/yetersizliği olan ya da risk altındaki küçük çocuklar ve aileleri hakkındaki en güncel ve bilimsel bilgiler, kongrede Erken Çocuklukta Müdahale alanında uluslararası ve ulusal alanda tanınan uzmanların yer alacağı davetli konuşmalar, çalıştaylar, seminerler ve poster bildiriler ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Kongrenin dili Türkçe iken ABD’den davetli konuşmacılar sırasında spontane çeviri hizmeti sunulacaktır.

Kongredeki bildirilerini makaleye dönüştürmek isteyen katılımcıların yayınları hakem süecini başarı ile tamamladığında ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ (INT-JECSE; www.int-jecse.net) KONGRE ÖZEL SAYISIʼnda 2017’de yayınlanacaktır.

Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle…

Prof. Dr. İbrahim H. Diken
UDEMKO2016 Kongre Başkanı

HAKKINDA

AMAÇ

Uluslararası Katılımlı 3.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO2016) birden çok amaca hizmet etmektedir. Bunlar:

 1. 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine yıllardır ülkemizde hizmet sunan farklı disiplinlerden gelen uzmanların ortak bir dil oluşturmasını sağlamak,
 2. Uluslararası katılımcılar ile gelişmiş ülkelerdeki erken müdahale sürecini ve uygulamalarını ülkemiz alan uzmanlarına tanıtmak,
 3. Ülkemizde erken çocuklukta müdahale alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
 4. Ülkemizde var olan erken çocuklukta müdahaleye ilişkin uygulamaların (program ve değerlendirme araçları gibi) eğitimlerini sağlamak,
 5. Erken çocuklukta müdahale alanında ilk kongre olması nedeniyle de bu alanda bir ilke imza atmaktır.

KAPSAM

UDEMKO2016; 0-6/8 yaş aralığında gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklar ve ailelerine aşağıdaki disiplinlerde hizmet veren alanları kapsarken, herhangi bir disiplin ile sınırlı değildir.

 • Çocuk Gelişimi
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Çocuk Nörolojisi
 • Dil ve Konuşma Terapistliği
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Gelişimsel Pediatri
 • Okulöncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim
 • Psikoloji
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

KATILIMCILAR

Erken çocuklukta müdahale ile ilgili yukarıda belirtilen disiplinlerden gelen uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler, ve diğer ilgililer.

KONU BAŞLIKLARI

UDEMKO2016, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır. Bu tanım kapsamında kongredeki konular aşağıdaki konu başlıklarını kapsarken bunlarla sınırlı değildir:

 • Erken Çocuklukta Müdahalede Önleme
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Vaka bulma, Tarama, Tanılama ve Değerlendirme
 • Bilimsel Dayanaklı/Etkili Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları (örn., gelişimsel, eğitsel)
 • Okulöncesi Özel Eğitim
 • Erken Çocuklukta Kaynaştırma
 • Erken Çocuklukta Müdahaleye İlişkin Yasal Konular
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Aile Katılımı ve Eğitimi (Aile-merkezli Uygulamalar)
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Kültürel ve Dilsel Farklılıklar
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Geçiş Süreci
 • Erken Çocuklukta Müdahalede Mesleki Eğitim
KURULLAR

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Rektör, Anadolu Üniversitesi

UDEMKO2016 Bilim Kurulu
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Tohum Otizm Vakfı & İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek ERBAŞ, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Annemieke GOLLY, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Robin McWILLIAM, Siskin’s Child Institute, USA
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN, Matematik Eğitimi, TED Üniversitesi
Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT, Gelişimsel Pediatri, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Jane SQUIRES, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlker YILMAZ, Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice CEBER BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Amanda BOUTOT, Texas State University, USA
Doç. Dr. Samuel DIGANGI, Arizona State University, USA
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet Karasu, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Pskoloji & Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selmin ÇUHADAR, Özel Eğitim, Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat DOĞAN, Pskoloji & Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan EREN, Özel Eğitim, Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ, Özel Eğitim, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs

UDEMKO2016 Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)
Prof. Dr. Jane SQUIRES, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Annemieke GOLLY, University of Oregon, USA
Prof. Dr. Robin McWILLIAM, Siskin’s Child Institute, USA
Doç. Dr. Amanda BOUTOT, Texas State University, USA
Doç. Dr. Samuel DIGANGI, Arizona State University, USA

UDEMKO2016 Organizasyon Kurulu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN (Başkan)
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ (Başkan Yard.)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKDOĞAN (Başkan Yard.)
Uzman Ali KAYMAK (Başkan Yard.)
Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Erkan KURNAZ (Kongre Sekreteryası)
Arş. Gör. Derya GENÇ – TOSUN
Arş. Gör. Hatice Deniz DEĞİRMENCİ
Arş. Gör. Dilay AKGÜN GİRAY
Arş. Gör. Şerife ŞAHİN
Arş. Gör. Esin PEKTAŞ
Arş. Gör. Ezgi ALAGÖZOĞLU
Arş. Gör. Elçin ÖĞÜT
Arş. Gör. Metehan KUTLU
Arş. Gör. Melih ÇATTIK
Arş. Gör. Üzeyir EMRE KIYAK
Arş. Gör. Ahmet Alperen YAVUZ
Arş. Gör. Ahmet İlkhan YETKİN
Arş. Gör. Gülefşan Özge AKBEY
Arş. Gör. Düriye Merve TUNA
Arş. Gör. Gözde TOMRİS
Arş. Gör. Tezcan ÇAVUŞOĞLU
Arş. Gör. Hülya CEREN BOZKURT
Arş. Gör. Hüsne ÖZ
Arş. Gör. Zehra CEVHER
Arş. Gör. Esra ORUM ÇATTIK
Arş. Gör. Mehmet Seçkin GEZER
Arş. Gör. Emrah GÜLBOY
Öğt. Gazi ACAR
Öğt. Alper KAPAN
Öğt. Özlem DUY
Öğt. İclal ADALIOĞLU
Öğt. Özlem ÇETİN

ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMACILAR

 • Prof. Dr. Robin McWILLIAM
 • Prof. Dr. Jane SQUIRES
 • Prof. Dr. Annemieke Golly
 • Doç. Dr. Amanda BOUTOT
 • Doç. Dr. Samuel DIGANGI

TÜRKİYE’DEN DAVETLİ KONUŞMACILAR / PANELİSTLER / ÇALIŞTAY DÜZENLEYİCİLERİ *

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn. Md. Temsilcisi
Prof. Dr. Funda ACARLAR, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sema BATU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar BAYHAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin BİRKAN, Özel Eğitim, Tohum Otizm Vakfı & İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Ölçme ve Değerlendirme, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KONROT, Dil ve Konuşma Terapisi Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan OLKUN, Matematik Eğitimi, TED Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur SAK, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU, Özel Eğitim, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Dil ve Konuşma Terapisi, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü TORUN, Nöroloji, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Figen TURAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İlker Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur AKÇİN, Özel Eğitim, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice CEBER BAKKALOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem DİKEN, Dil ve Konuşma Terapisi, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan DOĞAN, Çocuk Gelişimi, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ELBASAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Necdet KARASU, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Onur KURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU, Özel Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat ODLUYURT, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR, Özel Eğitim, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu ÖZEN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Sezgin VURAN, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKSOY, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Pskoloji & Özel Eğitim, Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU, Özel Eğitim, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Selmin ÇUHADAR, Özel Eğitim, Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat DOĞAN, Pskoloji & Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI, Özel Eğitim, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih RAKAP, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ, Özel Eğitim, Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ, Özel Eğitim, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Öğr. Gör. Sinan KALKAN, Özel Eğitim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzman Sezgin Kartal, Psikolog ve Özel Eğitim Uzmanı, NOVA Özel Eğitim

KABUL EDİLEN BİLDİRİ LİSTESİ

BİLDİRİ SAHİPLERİ BİLDİRİ BAŞLIĞI
A. Elif IŞIK USLU, Ezgi TAŞTEKİN, Figen TURAN Erken Okuryazarlık Becerilerinin Müdahalesinde Okuryazarlık Açısından Zenginleştirilmiş Oyun
Arif BABACAN, Ceren TUTUK, Tezcan ÇAVUŞOĞLU Erken Çocukluk Eğitiminde Etik
Arzu AKYÜZ TOĞRAM Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Bir Sağlık Hizmet Alanı: Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Konuşma Terapisi
Aslı İZOĞLU Erken Müdahalede Ebeveyn Sağlık Okuryazarlığının Önemi
Aynur GICI VATANSEVER, Zekiye Hande ÜNAL Üstün Yetenekli Çocuklarda Yabancı Dil Edinimi
Ayşegül ATAMAN, Anjelika ŞİMŞEK, Esma İNECİ, Hüsna İNECİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de Erken Tanı ve Müdahale
Ayşegül ULUTAŞ AVCU Sıfır-İki Yaş Arasında İlk Bebeğine Sahip Annelerin Oyuncak Tercihlerinin İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
Ayşegül ULUTAŞ AVCU Erkek Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Sosyal Ve Duygusal Özyeterlik Düzeylerine Destek Eğitim Programının Etkisi
Ayşegül ULUTAŞ AVCU, Ayşe B. AKSOY Annelerin Bebeğin Gelişim Alanlarına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler
Aysel KÖKSAL AKYOL, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI, Nesil SAĞIN KÜÇÜK, Didem Emre BOLATBAŞ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Anneleriyle Kalan Çocukların Gelişimsel Düzeylerinin İncelenmesi
Aytaç KURTULUŞ, Sümeyra ŞAHİN Okul Öncesi Öğrencilerine Geometrik Şekillerin Öğretiminde Webquest Uygulaması
Banu KARAAHMETOĞLU, Sevda KARAHİSAR Dil Bozukluğu ve Değerlendirilmesi
Begümhan TURHAN Erken Çocukluk Çağında Beyindeki Anatomik Değişiklikler Ve Nöral Plastisite
Behre BALÇIK, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Etkileşimlerine Yönelik Görüşleri
Berrin AKMAN, Dila YAZICI, Elif MERCAN UZUN Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Eğitim Programları
Burcu AKTAŞ, İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN Aile Eğitiminin Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Milieu Öğretim Tekniklerinden Tepki İsteme-Model Olmayı Kullanmalarındaki Etkililiği
C.Cem AKINCI, Gökhan ZAMAN, Sevda KARACA AL Yalova Erken Çocukluk Eğitim Birimi
Canan URAT, Filiz SAYLAM, Doğan DOĞAN Erken Çocuklukta Etkili Müdahale İçin Kum Terapisi
Ceren ÇİFTÇİ TOKMAKOĞLU, Eda CAN 2- 6 Yaş Arası Otizmli Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Ve Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi
D. Melek ER-SABUNCUOĞLU Uluslararası Yeti Yitimi Sınıflandırması-Çocuk ve Genç Versiyonu (ICF-Children & Youth) Erken Çocukluk Hizmetlerinin Belgelendirilmesi
Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Ayşe Nur İNAN, Abdullah DEMİR, Mehmet ÇİFTÇİ, Ali BERRAK Erken Çocuklukta İşitme Cihazlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Derya GENÇ-TOSUN, Onur KURT Otizmli Çocuklarda Konuşma Üreten Cihaz Olarak Kullanılan Taşınabilir Elektronik Cihazların Etkisinin İncelenmesi
Dilay AKGÜN-GİRAY, İbrahim Halil DİKEN Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere İlişkin Akran Aracılı Uygulama Araştırmalarının İncelenmesi
Dinçer SARAL, Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Sosyal Etkileşim Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretimin Kullanılması: Betimsel Bir Çalışma
Dinçer SARAL, Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU OSB olan Çocuklara Yönelik Gelişimsel ve İlişki Temelli Modellerden ESDM ve Responsive Teaching’in Uygulama ve Araştırma Açısından Karşılaştırılması
Duygu ÇETİNGÖZ, S.Sunay YILDIRIM DOĞRU Gelişimi Risk Altında Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ebru AKTAN ACAR & Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamalarına Türkiye’den Bir Alternatif: ÇOMÜ, ÇABA, ÇAM “Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi”
Eda GÜRLEN, Özlenen ÖZDİYAR, , Zeynep ŞEN, Tülin ACAR Okul Öncesi Programların Üstün/Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Ekrem ÇALGIN, Zeliha DOĞANAKÇA, Aysel KOÇ, Emine YILMAZ Özel Eğitim Anaokullarındaki Özel Eğitim Gerektiren Öğrencilerin Gelişimsel Alanlarına Yönelik Özel Eğitim Anaokullarının Etkisi Üzerine Araştırma
Elif SANAL Video Model Öğretim Tekniğinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa ‘Kendini Tanıtma’ Becerisinin Öğretimindeki Etkililiği
Elif SANAL Eş Zamanlı İpucu Öğretim Tekniğinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Tanıtıcı Levhaları İsimlendirme Becerisi Öğretimindeki Etkililiği
Elif SAZAK PINAR, Semra OMAK Erken Çocukluk Döneminde Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuklarıyla Etkileşim Durumlarına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
Emine AYYILDIZ, F. Nur AKÇİN, Yıldız GÜVEN Çok Engelli Görmeyen Çocukların Söz Öncesi İletişim Davranışlarının Anne Görüşlerine Dayalı Olarak Belirlenmesi
Emrah GÜLBOY, Elçin YÜKSEL, Esin PEKTAŞ, Şerife ŞAHİN Özel Eğitimde Tam Deneysel Araştırmalar Alanyazın Taraması
Eser ÜNALAN ŞENLER, Hümeyra BEKTAŞ, Meral CANTÜRK Değerler Eğitimi Programı
Esmehan ÖZER, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Yüz İşleme ve Göz İzleme Becerileri
Ezgi ALAGÖZOĞLU, E. Sema BATU Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Kardeşi Olan Bireylere Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Ezgi TAŞTEKİN, A. Elif IŞIK USLU, Figen TURAN Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Bir Müdahale Yaklaşımı: Yazıyı Refere Etme
Feyyaz ASLAN , Safiye ATEŞ, Alev AYDOĞMUŞ DERDİYOK, Havvagül HORUZ Otizmli Çocuklarda Toplumsal Uyum Becerilerinin Video Model Yöntemi İle Öğretimi ve Etkilerinin İncelenmesi
Gülcan BOYRAZ, Ulviye ŞENER AKIN, Selda ÖZDEMİR Duygu Davranış Bozukluğu Olan Çocuklarda Yönlendirici Olmayan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Uygulamaları
Gülşah ÖĞÜT Koruyucu Aile ve Kurumda Kalan 36-72 Aylık Korunmaya Muhtaç Çocukların Gelişim Alanlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hacer Damlanur IŞITAN, Selda ÖZDEMİR Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Zihin Kuramı Becerileri
Hacer TAŞKIRAN TEPE, Saniye Tülin FİDAN Erken Çocuklukta Müdahalede Tanılama ve Değerlendirme: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği
Hale DERE ÇİFTÇİ Erken Çocuklukta Görme Yetersizliği
Halime ÜNVER, Banu KARAAHMETOĞLU Okulöncesi Dönem Çocuklarının Eğitsel Değerlendirmeleri ile Özel Eğitim Tedbirlerinin Alınması ve Uygulanması
Hatice Cansu YILMAZ, Pınar ÜLGER DEMİRYÜREK, Pınar ŞAFAK Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklarda Değerlendirme Aracı Olarak Portfolyo Kullanımı
Hülya AYKUTLU, İbrahim COŞKUN Okul Öncesi Dönemdeki Fotoğraf Eğitiminin Ailelere, Öğretmenlere ve Fotoğraf Sanatçılarına Göre Değerlendirilmesi
Hülya TERCAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtileri ve Erken Müdahale Stratejilerine Dair Derleme
Hülya TERCAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Özgül Öğrenme Güçlüğünün Erken Dönem Belirtilerine Yönelik Türkiye ve Dünyada Uygulanan Erken Müdahale Stratejilerine Genel Bakış
İbrahim H. DİKEN, Cem ÇUHADAR, Özlem DİKEN, Arzu ARIKAN, Emre ÜNLÜ, Seçil ÇELİK, Gözde TOMRİS, Merve TUNA, Sunagül SANİ BOZKURT Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci: “Doğal Öğretim Projesi” Hazırlık Aşaması
Işık AKIN BÜLBÜL, Pınar ŞAFAK Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Bireylerde Seçim Yapma
Işık AKIN BÜLBÜL, Yasemin DOĞAN, Selda ÖZDEMİR, Demet TİRYAKİ Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Çocuklarda Zihin Kuramı Becerileri
Işık Akın BÜLBÜL, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğunda Ortak Dikkat Becerileri
Işık Akın BÜLBÜL, Selda ÖZDEMİR Otizm Spektrum Bozukluğunda Taklit Becerileri
Kevser KIZILIRMAK, Leyla KIZILIRMAK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Hakkında Görüşleri (Ortaköy Örneklemi)
Latife ÖZAYDIN, Şermin METİN Bebekler Beklemez
Mehmet GÜNDÜZ, Sevda KARACA AL Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Merve ÇEVİK, Hasret ÇALA İşitme Kaybının Erken Tanılamasının Önemi
Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Ahmet ATİLA, Kübra ÖREN, Sümeyye ÖZER 0-4 Yaş Arası Çocuklarda İşitme Kaybının Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Emriye Hilal YAYAN, Beyza KEKLİKOĞLU, Onur ARSLAN, Furkan AKGÜL, Tuba ACAR, Buket KARACA Erken Çocukluk Döneminde Koklear İmplantın Dil Gelişimine Etkisi
Mehmet SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Mediha Gamze ÖZGÜN, Gözde ELİHOŞ, Dilan ÖZDEMİR Erken Çocukluk Döneminde İki Dilliliğin Dil Gelişimine Etkisi
Mehmet, SAĞLAM, Deniz Uğur CENGİZ, Neslihan ALKANLI, Merve ÇAKIR Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişiminde Kardeş Faktörü
Meltem YURTÇU, Ahmet KESKİN, Cem Oktay GÜZELLER, , Eda GÜRLEN Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Yaratıcılık
Meral Çilem ÖKCÜN-AKÇAMUŞ, Gamze ALAK, Şeyda DEMİR, Ahmet Turan ACUNGİL OSB Olan Çocuklarda Erken Dönem Sözel Olmayan Sosyal İletişim Becerilerinin Sohbet Becerileri İle İlişkisi
Meral MELEKOGLU, İbrahim H. DİKEN, Hülya YETİM, Fatma YURT, Deniz SAĞDİLEK, Fatma YILDIRAR, Gülcan ÇATALKAYA, Görken SÜREN, Hatice ÜZÜMCÜ, Havva ÇEVİK, Manolya DİKEN, Merve AKIN, Özlem VAN and Rahsan GEDİKLİ Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği Eğitim Modeli’nin (Eçoçodem) Uygulama Basamakları (Implementation Steps Of School-Wide Posıtıve Behavior Support Education Model (Swpbsem)
Meral ÖZTÜRK, Özlem DİKEN Prematüre / Düşük Doğum Ağırlığı Olan Çocuğa Sahip Anneler ile Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla Olan Etkileşimlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Merve TUNA, Gözde TOMRİS, İbrahim H. DİKEN Okul Öncesi Kaynaştırma Ortamlarında Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Yapılan Araştırmaların İncelenmesi*
Mine Canan DURMUŞOĞLU, Dila Nur YAZICI Üç ve Dördüncü Sınıf Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahaleye Yönelik Farkındalıkları
Muhammed Ali ÖZDOĞAN Okul Öncesinde “Saygı” Değerinin Öğretimi; Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı
Mukaddes Sakallı DEMİROK, Meltem HAKSIZ, Başak BAĞLAMA Kuzey Kıbrıs, İşitme Engelli Çocukların Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme ve Eğitimlerine Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi
Mukaddes Sakallı DEMİROK, Başak BAĞLAMA, Meltem HAKSIZ Türkiye, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetlerinin İncelenmesi
Mukaddes Sakallı DEMİROK, Pelin GÜR Türkiye, Romanya ve Portekiz’deki Erken Çocukluk Özel Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
Murat AKBULUT Erken Çocukluk Döneminde Otizmli Çocuklar ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Mesleğinin Önemi
Murat Ali ÇINAR Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması
Narmin RAHİMLİ, Aytan EYLANOVA Azerbaycan’daki Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Erken Ve Yoğun Eğitimde Ailelerin Katılımının Çocukların Gelişimine Etkisi
Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, Nurgün PLATİN Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Babalarda Babalık Rollerine İlişkin Farkındalık Yaratma
Nehibe KESKİNEL, Özgü GÖKÇEKUŞ, Sevilay ATMACA KKTC’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Drama Çalışmalarının Gelişimi
Nimet GÖKŞEN Anneden Kaynaklı Bebek Depresyonu ve Sonuçları
Nimet GÜNEŞ Erken Müdahalede Yurtdışında Uygulanan Aile Odaklı Eğitime Dayalı Program Modelleri
Oktay TAYMAZ SARI, Dilek KASIM, Elif BİÇER Oyun Temelli Ev desteği ve Çocuk Merkezli Eğitim Programının: Etkililiği Üzerine Çalışma
Oktay TAYMAZ SARI, Müslüm YILDIZ Vaka Sunumu: Yoğun Öğrenme Güçlüğü Çeken Eğitilebilir Zihin Engelli Bir Çocuğun Eğitimine İlişkin Çok Boyutlu Boylamsal Erken Müdahale Uygulamaları
Özlem ÇEREZCİ AKIN Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Pınar BAYHAN Erken Müdahalede Birbirini Bütünlemek: İşbirliği ve Meslek Grupları
Pınar BAYHAN, Şuheda BOZKURT YÜKÇÜ Erken Müdahalede Tanılama Basamağının Önemi
Pınar ÜLGER DEMİRYÜREK, Hatice Cansu YILMAZ, Pınar ŞAFAK Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklarda Dokunulabilir Sembollerin Kullanımı
Safiye ATEŞ, Feyyaz ASLAN, Alev AYDOĞMUŞ DERDİYOK, Havvagül HORUZ Otizmli Çocuklarda Taklit Becerilerinin Müzikli Oyunlarla Öğretimi ve Etkilerinin İncelenmesi
Seher DÜNDAR, Hatice ÖZKAN Erken Çocukluk Döneminde, Gelişimsel Değerlendirme ve Çocuk Gelişiminin Önemi
Selanur GÜNGÖR, Nahide KİRİŞ, Merve KARAHAN Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Gelişimi
Şerife Şahin, Gökhan İNCE, Tahit Mete ARTAR Uygulamalı Davranış Analizi İlkelerinin Genel Eğitim Okullarında Kullanımı
Şerife ŞAHİN, Onur SERT İpucunun Giderek Artırılmasıyla Öğretim Uygulamaları Alanyazın Taraması
Şerife ŞAHİN, Onur SERT DSM-V ve DSM-IV-TR Penceresinden Otizm
Şerife ŞAHİN, Onur SERT ‘The ABLLS-R’ Programında Taklit Becerilerinin Öğretimi
Şerife ŞAHİN, Onur SERT Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Resim Değiş Tokuşuna Dayalı Olarak İletişim Becerilerinin Öğretimi
Şerife ŞAHİN, Onur SERT Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Video Model Aracılığıyla Yardım İsteme Becerilerinin Öğretimi
Şermin METİN, Latife ÖZAYDIN Sınıflarında Özel Gereksinimli Çocuklar Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği
Sevban DÖNMEZ , Sezen ÖZKAYA Kaynaştırma Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimine Başlamadan Önceki Hazırlık Döneminde Yaşam Koçu Desteğinin Önemi
Sevda KARAHİSAR, Banu KARAAHMETOĞLU Erken Çocuklukta Bir Aile Eğitimi Programı: ” İnanılmaz Yıllar “
Sezgin VURAN, Candan Hasret ŞAHİN Ailelere Yönelik Olumlu Davranışsal Destek
Sinan KALKAN, Esmehan ÖZER, Selda ÖZDEMİR, Salih RAKAP Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Becerileri Eğitimi: Alan Yazın İncelenmesi
Suad Sakallı GÜMÜŞ, Sezgin SUNA, Utku SAYIN Ağır Otizimli Çocuklarda Özbakım Becerileri Öğretimi: Müzik eşliğinde doğrudan öğretim yöntemi ile bir pilot çalışma
Şuheda BOZKURT TÜKÇÜ, Zülfiye Güzin TOPÇU, Haktan DEMİRCİOĞLU Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)’nın Transaksiyonel Analiz Perspektifinden İncelenmesi
Sümeyra AKKAYA, Didem GÜVEN Erken Çocuklukta Yazma Güçlüğü’ne (Disgrafi’ye) İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tezcan ÇAVUŞOĞLU, Arif BABACAN, İbrahim H. DİKEN Hormonlar ve Çocuk
Tuğba KARAASLAN, Neriman ARAL Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem Modeli ile Bilimsel Bilginin Uygulamaya Yansıtılması
Ulviye ŞENER AKIN, Gülcan BOYRAZ, Selda ÖZDEMİR Duygu Davranış Bozukluklarına Yönelik Bir Müdahale Modeli: Filial Oyun Terapisi
Ulviye ŞENER AKIN, Pınar ŞAFAK Erken Çocukluk Döneminde Çoklu Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Problem Davranışlarının Azaltılmasında Olumlu Davranışsal Destek Planı Araştırmaları
Yavuz Erhan KANPOLAT, Hakan SARIÇAM Okul Öncesi Dönem Özel Çocuklarda Presenteism Düzeylerinin İncelenmesi
Yıldıray KILIÇ, Serhat ARSLAN Kaynaştırma Eğitiminde Algılanan Okul Desteği Ölçeği : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Zehra CEVHER, Ahmet İlkhan YETKİN, İbrahim H. DİKEN Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: LET’S TRY I©T PROJESİ
Zehra ŞELECİ, Selim PARLAK, Parin YAKUPYAN Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları: Bir Vaka Sunumu
Zülfiye Güzin TOPÇU, Figen TURAN Risk Altındaki ve Gelişimsel Geriliği Olan Okul Öncesi Dönemi Çocuklarında Anlatı Müdahalesi ve Sonuçları
PROGRAM

31 MART 2016-ÇALIŞTAYLAR

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-12:30 SABAH OTURUMU ÇALIŞTAYLARI
Ç2: Araştırmalarda Nitelik Sorunu ve Çözümler (Çalıştay Lisansüstü Öğrencilerine Yöneliktir)
Prof. Dr. Şener BüyüköztürkÇ3: Oyun Temelli Uygulamalı Davranış Analizi Erken Müdahale Programı (Play-Based Applied Behavior Analysis Early Intervention Program)
Doç. Dr. Amanda Boutot & Samuel DiGangi

Ç6: OSB Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Aile Eğitimi Uygulamaları
Yard. Doç. Dr. Avşar Ardıç

Ç8: Gelişimsel Geriliği Bulunan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
Prof. Dr. Sema Batu, Doç. Dr. Arzu Özen, Uzman Sezgin Kartal

Ç9: Uygulamalarımı Eylem Araştırması ile Geliştiriyorum
Doç. Dr. Hasan Gürgür

Ç11: Ayrık Denemelerle Öğretim Sunma Eğitim Sunma Eğitim Programı (ADÖSEP)
Prof. Dr. Sezgin Vuran & Yrd. Doç. Dr. Emre Ünlü

Ç15: Özel Gereksinimli Çocuklar için Müzik ve Hareket Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. Ayten Düzkantar, Yrd. Doç.Dr. Bilgehan Eren, Prof. Dr. Şükrü Torun

Ç16: Bir Motor Müdahale Yaklaşımı: Aquaterapi
Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Prof. Dr. İlker Yılmaz, Fzt. İlhan Çamursoy

Ç19: Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı
Doç. Dr. Serhat Odluyurt & Yrd. Doç. Dr. Selmin Çuhadar

Ç20: Anne-Baba Olmaya Erken Müdahale
Psk. Doç.Dr. A.Şebnem Soysal Acar GÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aile Danışmanı, Psikoterapist Özden Yılmaz Bilgin Olgu Psikolojik Danışma Merkezi

Ç21: ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 500 TL’dir, 3 Nisan Pazar günü yapılacaktır.)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN

Ç23: EBEVEYN/YETİŞKİN DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-TÜRKÇE VERSİYONU (EDDÖ-TV) ÇOCUK DAVRANIŞINI DEĞERLENNDİRME ÖLÇEĞİ-TÜRKÇE VERSİYONU (ÇDDÖ-TV) & Uygulamacı Sertifikasyon Çalıştayı (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 200 TL’dir, 31 Mart Perşembe tam gün 09:00 – 17:00.)
Doç. Dr. Özlem DİKEN

10:30-11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
12:30 14:00 YEMEK
14:00-17:30 ÖĞLEN OTURUMU ÇALIŞTAYLARI
Ç1: Sosyal Duygusal Değerlendirme ve Müdahalede Etkinlik Temelli Yaklaşım (Activity-Based Approach for Social Emotional Assessment & Intervention)
Prof. Dr. Jane SquiresÇ4: Erken Çocuklukta Cinsel Gelişim ve Cinsellik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar

Ç5: Nokta Belirleme Tekniği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış

Ç7: Akademik Becerilerinin Öğretimi: Okuma-Yazma
Doç. Dr. Macid Melekoğlu & Yrd. Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu

Ç10: Tek Denekli Deneysel Çalışmalarda Etki Büyüklüğünün Hesaplanması: Non-Parametrik Yöntemler
Yard. Doç. Dr. Salih RAKAP, Öğr. Gör. Sinan KALKAN

Ç12: Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi – Milieu Yöntemi
Yard. Doç. Dr. Bahar Keçeli Kaysılı, Prof. Dr. Funda Acarlar, Öğr. Gör. Meral Çilem Ökcün Akçamuş

Ç13: Sosyal Beceri Öğretiminde Kullanılan Yöntemler
Doç. Dr. İlknur Çifci Tekinarslan

Ç14: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit Eğitimi
Prof. Dr. E. Rüya Özmen & Arş. Grv. Gökhan Töret

Ç17: Erken Çocuklukta Müdahalede Rutin-Temelli Değerlendirme ve Müdahale Süreci (Routines-Based Assessment & Early Intervention)
Prof. Dr. Robin McWilliam

Ç18: Duygu/Davranış Bozukluğuna Yönelik Erken Müdahale
Dr. Annemieke Golly

Ç22: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 300 TL’dir, 3 Nisan Pazar günü yapılacaktır.)
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem DİKEN

15:30-16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI

SALON A: 1 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:30 AÇILIŞ
10:30-11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 1
11:15-12:15 KEYNOTE 1: ROBIN MACWILLIAM (Keynote*: The Comprehensive Service Provider: A New and Necessary Professional Role Increasing evidence leads to the conclusion that spreading professional services across different providers is not the most effective method. Instead, one professional should have the role of attending to the whole child and the whole family. This professional should have access to necessary specialized resources. This comprehensive service provider (CSP) should be a versatilist, combining characteristics of a specialist and a generalist. This role will be compared with that of the primary service provider. Davetli Konuşma*: Kapsamlı Hizmet Sunan Uzman: Yeni ve Gerekli Profesyonel Rolü Bulgular şunu göstermektedir ki; farklı uzmanlar tarafından yaygın profesyonel hizmetlerin sunulması en iyi yöntemlerden birisi değildir. Bunun yerine bir uzman çocuğun ve ailenin tüm gereksinimlerinde katılımcı bir role sahip olmalıdır. Yine bu uzmanın gerekli özel kaynaklara erişimi olmalıdır. Bu kapsamlı hizmet sunan uzman; çok yönlü ve uzman kişiliği ile yeterli kişilik yapılarını bütünleştirici yapıda olmalıdır. Bu rol birincil hizmet sunan kişi olma özellikleri ile karşılaştırılacaktır. *Simultane çeviri hizmeti sunulacaktır.)
12:15-13:30 YEMEK
13:30-14:30 PANEL-1: Türkiye’de Erken Çocuklukta Müdahale Süreci: Neler yapıyoruz ? Neler Yap(a)mıyoruz?
Moderatör: Prof. Dr. Gönül Akçamete, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn Md Temsilcisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Temsilcisi
14:30-15:30 PANEL-2: Türkiye’de 0-6 Yaş Çocuğa Yönelik Durum ve Gerekli Müdahaleler
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV); Serkan Kahyaoğlu, Genel Müdür Yardımcısı – Deniz Şenocak, Kıdemli Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı – Duygu Yaşar, Erken Çocukluk Eğitimi Birim Koordinatörü
15:30-16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 2
16:15-17:15 PANEL-3: Erken Okuryazarlık Becerileri ve Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Tevhide Kargın, Doç. Dr. Cevriye Ergül, Yrd. Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu
17:15-18:15 PANEL-4: Erken Çocuklukta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Doç. Dr. Bülent Elbasan
19:30- AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON B: 1 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:30 AÇILIŞ
10:30-11:15 ÇAY-KAHVE MOLASI/ FUAYE-POSTER OTURUMU 1
11:15-12:15 KEYNOTE 1: ROBIN MACWILLIAM (SALON A)
12:15-13:30 YEMEK
13:30-14:10 SEMİNER-1: Erken Çocuklukta Beyin Gelişimi ve Etkileşimlerin Önemi
Prof. Dr. Şükrü Torun
14:10-14:50 SEMİNER-2: Çocukta Sayı Hissi
Prof. Dr. Sinan Olkun
14:50-15:30 SEMİNER-3: Disleksi: Erken Belirtiler
Doç. Dr. Nur Akçin, Marmara Üniversitesi
15:30-16:15 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 2
16:15-17:15 PANEL-5: Erken Çocuklukta Müdahale: Üstün Zeka ve Yetenek
Prof. Dr. Yaşar Özbay, Prof. Dr. Nilgün Metin, Prof. Dr. Uğur Sak
17:15-18:15 PANEL-6: Erken Çocuklukta Müdahale: Otizm Spektrum Bozukluğu & Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar
Doç. Dr. Necdet Karasu, Doç. Dr. Onur Kurt, Yrd. Doç. Dr. Veysel Aksoy
19:30- AÇILIŞ KOKTEYLİ

SALON A: 2 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:00 KEYNOTE 2: JANE SQUIRES
10:00-10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 3
10:45-11:45 PANEL-7: Erken Çocuklukta Müdahale: Kaynaştırma
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu, Prof. Dr. İbrahim H. Diken, Doç. Dr. Hatice Ceber Bakkaloğlu
11:45-13:00 YEMEK
13:00-14:00 KEYNOTE 3: AMANDA BOUTOT
14:00-15:00 PANEL-8: Erken Çocuklukta Müdahale: Dil ve Konuşma Bozuklukları
Prof. Dr. Ahmet Konrot, Doç. Dr. Özlem Diken, Yard. Doç. Dr. Orhan Selçuk Güven
15:00-15:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 4
15:45-16:45 KEYNOTE 4: SAM DIGANGI
16:45-17:45 PANEL-9: Erken Çocuklukta Müdahale: OSB ve Zihin Kuramı
Prof. Dr. Funda Acarlar, Doç. Dr. Selda Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Bahar Keçeli Kaysılı
18:00-18:30 KAPANIŞ

SALON B: 2 NİSAN 2016

SAAT İÇERİK
07:30-09:00 KAYIT
09:00-10:00 KEYNOTE 2: JANE SQUIRES (SALON A)
10:00-10:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 3
10:30-12:00 PANEL-10: Erken Çocuklukta Müdahale: Çocuk Gelişimi
Prof. Dr. Pınar Bayhan, Doç. Dr. Özcan Doğan
11:45-13:00 YEMEK
13:00-14:00 KEYNOTE 3: AMANDA BOUTOT (SALON A)
14:00-15:00 SEMİNER-4: İleri Düzeyde Beceri Yetersizlikleri ve Problem Davranışlar Sergileyen OSB’li Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik Çizelgeleri Planlama
Prof. Dr. Binyamin Birkan
15:00-15:45 ÇAY-KAHVE MOLASI / FUAYE-POSTER OTURUMU 4
15:45-16:45 KEYNOTE 4: SAM DIGANGI (SALON A)
16:45-17:25 SEMİNER-5: Ailelerle Çalışırken Onları Ne Kadar Anlıyoruz?
Yrd. Doç. Dr. Murat Doğan
17:25-18:00 SEMİNER-6: Video Teknolojisi ile Öğretim
Yrd. Doç. Dr. Nurgül Akmanoğlu
18:00-18:30 KAPANIŞ

3 NİSAN 2016-ÇALIŞTAYLAR (SALONLAR DAHA SONRA DUYURULACAKTIR.)

SAAT İÇERİK
09:00 – 16:00 ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 500 TL’dir.)
Ç21: ETEÇOM UYGULAMACI SERTİFİKASI KURSU
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
16:30 – 19:00 GOBDÖ-2-TV KURSU (ÇALIŞTAY ÜCRETİ 300 TL’dir.)
Ç22: Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) Kursu
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN, Doç. Dr., Dil ve Konuşma Terapisti Özlem DİKEN

SOSYAL AKTİVİTELER (3 NİSAN 2016 PAZAR)

SAAT ETKİNLİK
YAZILIKAYA GEZİSİ – TAMGÜN
10:00 Günü birlik Yazılıkaya gezimize Tur araçlarımız ile Anadolu Üniversitesi kongre merkezi önünden; Frigya Vadisi, Midas Antik Kenti ve Seyit Battal Gazi Külliyesi hareket.
11:00 Seyitgazi İlçesine varış, bilgilendirmenin ardından “Seyit Battal Gazi Camii ve Külliyesi” Seyit Battal Gazi’nin devasa kabri, Bektaşi tekkesi ve külliyesinin diğer bölümlerinin görülmesi.
11:30 “Gerdek Kaya Anıt Mezarı, Doğanlıkale, Deveboynukale, Arsasizt Anıtı(küçük Yazılıkaya anıtı)”’ nı panoromik olarak görüyoruz.
12:00 Yazılıkaya köyüne varış,
12:15 Öğle yemeği
13:30 Midas Antik kenti girişinden sonra “Yazılıkaya anıtı” önünde bilgilendirme, hafif bir yürüyüş temposu ile “Midas Antik Kenti” gezisi. Gezimiz esnasında göreceğimiz yerler arasında “Yazılıkaya anıtı, Kırkgöz Oyma Kaya Manastırı, Frig Ve Roma Kaya Mezarları, Kral Yolu, Hitit Kabartmaları, Büyük Ve Küçük Sunaklar, Bitmemiş Yazılıkaya Ve Su Sarnıcı Merdivenleri” yer almaktadır.
15:00 Yazılıkaya köyünden Han ilçesine hareket.
15:30 Han ilçesine varış, ilçe içindeki “Han yer altı şehrinin” geziyoruz ve bilgi alıyoruz.
16:00 Han ilçesinden Eskişehir yönüne hareket.
17:30 Eskişehir ‘e ulaşıyoruz.
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER

 • Transfer Ve Turlar
 • Deneyimli Rehberlik Hizmeti
 • Öğle yemeği
 • Müze ve Ören yeri girişleri
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

 • Gezi Boyunca Yapılacak Özel Harcamalar
GEZİ ÜCRETİ : 85 TL
Not: Gezi için kayıtlar kongre sırasında kurulacak olan gezi kayıt masasında yapılacaktır.

 

SAAT ETKİNLİK
ESKİŞEHİR GEZİSİ
10:00 Günü birlik Eskişehir gezimize Tur araçlarımız ile Anadolu Üniversitesi kongre merkezi önünden hareket ile, başlıyoruz.
10:15 Türkiye’ nin ilk ve tek olan 100’e yakın eserin sergilendiği “balmumu heykel müzesini” grup halinde beraber geziyoruz ve bol bol fotoğraf çektiriyoruz.
10:45 Turumuza Eskişehir’in güneyinde yer alan Odunpazarı semtinde aslına uygun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılan “Yeni Odunpazarı Evleri” mevkiinden devam ediyoruz. İlk olarak üç evin birleşiminden meydana getirilen Türkiye’nin ilk cam sanatları müzesi, “Çağdaş Cam Sanatları Müzesi” ile başlıyoruz. Müzede alacağımız bilgi sonrası galerilerde sergilenen cam sanatı ürünlerini geziyoruz.
11:15 Dünyanın birkaç bölgesi harici Türkiye’de ağırlıklı olarak sadece Eskişehir’in çevre kırsal yerleşim bölgelerinden elde edilebilen ve işlenmesi ile Eskişehir’in önde gelen el sanatlarını oluşturan Lületaşı Atölyeleri ve satış dükkanlarının bulunduğu otantik “Atlıhan Çarşısı” ında gezinti, lületaşı ve gümüş el işleri hatıra alış-verişi için serbest zaman veriyoruz.
11:45 Osmanlının son dönemlerinde Eskişehir’de ilk yerleşim bölgesi olan ve hala ikamet edilen, Odunpazarı Belediyesinin dış restorasyon çalışmaları sonucu şehre ayrı bir güzellik katan “Eski Odunpazarı Evleri” semtine çıkarak sokaklarında yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşümüzün devamında “Lületaşı Müzesi”ni geziyor ve 1525 yılı yapımlı “Kurşunlu Camii ve Külliyesi”ni de görüyoruz
12:45 Kırım tatarlarının özel yemeği ve Eskişehir’in de yöresel yemeği olarak bilinen “Sorpa çorbası, Çibörek, salata ve ayran”dan oluşan menü şeklinde “Has Kırım Çibörek Evi Restoranı”nda alıyoruz.
13:30 Büyükşehir Belediyesinin şehrimize yeni kazandırdığı ve içinde göleti, 350 mt’lik yüzme parkuru, kum plajı, açık – kapalı yüzme havuzları ve kafeteryaları ile tamamlandığında tematik ve Avrupa’nın en büyük parklarından biri olacak olan “Kent Park” ı geziyoruz.
15:00 TCDD de Türkiye’ nin ilk yerli imalatı olan “Devrim” arabasını görüyoruz. Devrim arabasını gördükten sonra gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz
16:00 Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova mevkiine yapılan “Bilim Kültür ve Sanat Parkı”nı ve içersindeki gölde bulunan Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfettiği zaman kullandığı Santa Maria isimli kalyon tipi geminin bir örneğini geziyoruz .Serbest zaman
17:30 Başka bir gezide buluşmak üzere vedalaşıyoruz….
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER

 • Transfer Ve Turlar
 • Odunpazarı Evleri Gezisi Ve Şehir Turu
 • Deneyimli Rehberlik Hizmeti
 • Öğle yemeği
 • Balmumu heykel müzesi
 • Çağdaş Cam Sanatları Müzesi girişi
 • Kristof Kolomb gemisi giriş
GEZİ ÜCRETİNE DÂHİL OLMAYAN HİZMETLER

 • Gezi Boyunca Yapılacak Özel Harcamalar
GEZİ ÜCRETİ : 55 TL
Not: Gezi için kayıtlar kongre sırasında kurulacak olan gezi kayıt masasında yapılacaktır.
KAYIT

UDEMKO2016 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

1.) Aşağıdaki bölümdeki hesap numarasına ödemenizi yapınız.
2.) Aşağıdaki kayıt formunu eksiksiz doldurarak, kaydınızı tamamlayınız.
3.) Ödemenizi yaptıktan sonra lütfen ilgili ödeme dekontunu [email protected] adresine mail olarak gönderiniz.
4.) Çalıştaylar sonunda “ÇALIŞTAY KATILIM BELGESİ” ve Kongre sonunda ise  “KONGRE KATILIM BELGESİ” verilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Önerileri gönderme için son tarih: 24 Ocak 2016 olarak güncellenmiştir.

“BİLDİRİLER BİLİM KURULU TARAFINDAN HAKEM SÜRECİNDEN GEÇİRİLECEKTİR.”

Katılımcılara kabul yazılarının gönderilmesi: 1 Şubat 2016

Erken Kayıt için son tarih: 15 Şubat 2016

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Şubat a kadar
Normal Kayıt
15-Şubat-30 Mart
Kongre Sırasında
Kayıt
Akademisyen, Uzman 250 TL 300 TL 350 TL
Öğrenci, Aile, Öğretmen 125 TL 150 TL 175 TL
Çalıştay ücretleri 125 TL 125 TL 125 TL
ÇALIŞTAY NOTU: Seçilen her çalıştay için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir.

NOT: Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI ve ŞUBESİ: Vakıfbank BAĞLAR Şubesi
HESAP ADI: GÜLTEKİN YAMAN
HESAP NO:  TR34 0001 5001 5800 7304 0262 89