2022-2025 OTİZM EYLEM PLANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla II. Otizm Eylem Planı taslak programı netleşiyor.  2013’den beri gündemde olan Otizm Eylem Planı 2019’da sonlanmıştı.

2022-2025 Otizm Eylem Planı’nın çalışmaları ZOOM üzerinden gerçekleşen bir buluşmada değerlendirildi. İlki Türkiye Otizm Meclisi (TOM) ile gerçekleşen toplantının ikincisi TOM üyesi STK’lar ile yapıldı. Toplantıya Bakanlık yetkilerinin yanı sıra ülkenin farklı illerinden TOM üyesi STK temsilcileri de katıldı ve çalışmalar ile ilgili fikirlerini ilettiler.

Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım (SEHK) Daire Başkanı Hulusi Yıldırım ve SEHK Eğitim Uzmanı Yurdagül Güneş öncülüğünde gerçekleşen toplantıda Otizm Eylem Planı’nın içerdiği 9 amaç, 9 hedef, 31 strateji, 94 faaliyet önerisi üzerine konuşuldu.

Konuyla ilgili söz alan tüm STK başkanlarının yanı sıra ÖÇED Başkanı Parin Yakupyan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na yürüttükleri çalışmalar için teşekkür etti ve  ‘Eylem planında alınan kararları sahada uygulamayanlara karşı cezai yaptırımların geliştirilmesi, kaynaştırma öğrencilerinin haklarının okul yönetiminin insiyatifine bırakılmaması, diğer bakanlıklar ile işbirliğinin önemini ’ sorunlarına dikkat çekti.  Otizm Eylem Planı’nda bu sorunlara yönelik çözümler üretilmesinin önemini vurguladı.